Educació Primària. Coneixement del medi natural, social i culturalCICLE INICIAL


CONTINGUT
RECURS EDUCATIU
L'entorn i la seva conservació
Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:

Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:
El món dels éssers vius
Títol: Los animales vertebrados
Descripció: Aquesta és una pàgina web interactiva que permet l’ampliació dels coneixements dels alumnes sobre els animals vertebrats. En aquest aplicació se’ls dona alguns coneixements que poden resultar interessants i sorprenents pels alumnes de primària, a partir de clicar sobre els animals o completar informació sobre ells.
Idioma: Castellà
Accés:http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=200606201200_PRE_0_-1439348547

Títol: Conocimiento del medio
Descripció: En aquesta pàgina els alumnes de cicle inicial podràn descobrir una gran varietat d'animals i algunes de les seves característiques, fent classificació de cada animal amb el seu àbitat, el seu nom, etc.
Idioma: Castellà
Accés: http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/PRIMERO/datos/03_cmedio/03_Recursos/actividades/2losAnimales/01.htm


Títol: Animales y plantas
Descripció: En aquesta web hi han diversos apartats per treballar els animals i les plantes, la seva estructura, etc.
Idioma: Castellà
Cicle: segon cicle
Accés:http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/b/01/index.html
Recurs aportat per: Elisa López i Miquel Medina

Nom:
Títol:
Descripció:
Idioma:

Accés:
Les persones i la salut
Títol: The Human Body
Descripció: És un recurs on es treballen les diferents parts del cos, generalment es treballen les diferents extremitats ( cames, braços...)
Idioma: Anglès
Accés:http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1330417444/contido/thehumanbody.html
Recurs Aportat per Jordi Alsina ( 2n MEP)

Títol: Alimentar-se amb salut
Descripció: adoptar nous hàbits saludables.
Idioma: Català
Accés: http://www.xtec.cat/ieslabisbal/salut/index2.htm
Recurs aportat per Pol Berenguer (2on MEP M1A)
Persones, cultures i societat
Títol: Joc de les comarques de Catalunya
Descripció: És un joc on els nens podran aprendre jugant les comarques de Catalunya, relacioant la seva forma, on està situada i la seva capital.
Idioma: Català
Accés:http://www.municat.gencat.cat/index.php?page=joccomarques
Recurs aportat per Manel Zambrano i Núria Vilà (2n MEP M2B)


Títol:Els oficis
Descripció:Relacionar eines i materials amb l'ofici corresponent
Accés: http://www.aula365.com/Tutoriales/IUD6/IUD6_pres_i01.htm
Recurs aportat per Irina Arnau Rubio (1r del Doble Grau de MEI-MEP en anglès)
Canvis i continuïtats en el temps
Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:

Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:
Matèria i energia
Títol: La energía se transforma
Descripció: Jocs en qué es treballa com o en què es transformen les diferents energies. A la mateixa pàgina web hi podreu trobar activitats de totes les matèries i tots els cicles d'educació primària.
Idioma: Castellà
Accés:
http://www.mundoprimaria.com/juegos/conocimiento-del-medio/ciencias-naturales/materia-energia/3-4-primaria/673-juego-transformacion/index.php
Nom: Sílvia Cuminal


Títol:El aire y el tiempo atmosférico
Descripció: Activitats interacitves sobre el temps atmosfèric
Idioma:Castellà
Accés:
http://es.tiching.com/el-aire-y-el-tiempo-atmosferico/recurso-educativo/724144

MARTÍ PEDRON I ÈRIC LATORRE
Entorn, tecnologia i societat
Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:

Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:

Els animals
Títol:Els animals
Descripció:Encaixar els animals amb la seva silueta
Idioma: Castellà
Accés:
http://mestreacasa.gva.es/web/guest/primaria?p_p_id=101_INSTANCE_gEYz&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_gEYz_struts_action=%2Ftagged_content%2Fview_content&_101_INSTANCE_gEYz_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fprimaria&_101_INSTANCE_gEYz_assetId=4700917866
Entorn, tecnologia i societat
Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:

Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:

Accés: ||
fletxaamunt.jpgCICLE MITJÀ


CONTINGUT
RECURS EDUCATIU
L'entorn i la seva conservació
Títol: Les tres bessones miren al món!
Descripció: Joc relacionat amb la conservació del medi ambient a partir del reciclatge.
Idioma: Català, castellà i anglès.
Accés: http://www.lestresbessones.com/

Títol:Descobrint els volcans de La Garrotxa
Descripció:Permetre el descobriment de la zona volcànica de La Garrotxa a través d'excursions i interacció aqmb el món físic i l'entorn.
Idioma: Català, castellà i anglès
Accés:
http://www20.gencat.cat/portal/site/parcsnaturals/menuitem.93512201aa2411c0e6789a10b0c0e1a0/?vgnextoid=4c6c8c634eac2210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=4c6c8c634eac2210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
Qui aporta el recurs: Martí Terradas 2MEP M1 ( 8-3-2012 )


Títol: La Terra, el Sol i la Lluna.
Descripció: Permet estudiar les característiques del Sol, de la Terra i de la Lluna, establir relacions entre els moviments de rotació i translació de la Terra, el dia i la nit i entre la posició del Sol.
Idioma: Castellà
Accés:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepgr2gt1/intranet12/cm/tierrasol/
Qui aporta el recurs? Evelyn Rojas Serna i Ainhoa Rivera García.
Curs: 2n MEP T1
Data: 18/10/2012

Títol: Recicla el vidrio
Descripció: És una pàgina sobre el reciclatge del vidre. T'informa sobre el reciclatge del vidre, explica noticies sobre aquest àmbit, explica com funciona la cadena de reciclatge, hi han jocs per practicar el reciclatge i es pot participar en un concurs.
Idioma:Castellà
Accés: http://www.reciclavidrio.com/entrar.htm
Qui aporta el recurs: Mònica Viñas Toro
El món dels éssers vius
Títol: Les plantes
Descripció: coneix les funcions dels vegetals.
Idioma: Català
Accés: els vegetals
Qui aporta el recurs: Andrea
Curs: 2n MEP
Data: 16 Octubre 2012
__

Títol: Nature Wildlife
Descripció: Col·lecció de viodeoclips de centenars d'animals. Mostra les diferents activitats que fan i el seu entorn.
Idioma: Anglès
Accés: http://www.bbc.co.uk/nature/animals/

SANDRA BERMUSELL - MEP M1A

Nom: Alba Costa
Títol: Los animales
Descripció: Joc de conèixer els animals
Curs: 3er primària
Idioma:Castellà
Accés:http://mestreacasa.gva.es/web/guest/recursos?p_p_id=101_INSTANCE_OKpP&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=5&_101_INSTANCE_OKpP_struts_action=%2Ftagged_content%2Fview_content&_101_INSTANCE_OKpP_redirect=%2Fweb%2Fguest%2F39&_101_INSTANCE_OKpP_assetId=4700925140

Títol: Com creixen les plantes.
Descripció: Eina molt útil perquè els infants coneixin com creixen les plantes i descobrint la seves fonts d'alimentació i d'energia.
Curs: 5è de primària
Idioma:Castellà
Accés: http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/how_plants_grow/index.html
Qui aporta el recurs: Judith Ferrés
Les persones i la salut
Títol: Comunitats autònomes d'Espanya
Descripció: Joc interactiu per relacionar el nom de les comunitats autònomes en la seva posició dins el mapa.
Idioma: Castellà
Accés:
http://www.juegos-geograficos.com/juegos-geografia-Comunidades-de-Espana-_pageid92.html

Títol: Joc de primers auxilis
Descripció: Joc interactiu on els alumnes observaran diferents riscs domèstics i hauran d'escollir quina és la solució correcte per tal de socòrrer les víctimes
Idioma: Català
Accés: http://www.cruzroja.es/cre/2006_7_FR/matcurfad/juegoppaa/catala/creuroja_cd.swf
Qui aporta el recurs: Joel Tubau Cunill
Persones, cultures i societats
Títol: L'Educació Vial
Descripció: Permet que els alumnes adquireixin coneixements de l'educació vial i al mateix temps ho apliquin en les activitats i jocs. D'aquesta manera, ho podran dur a terme a la seva vida quotidiana.
Idioma: Castellà
Accés: Educació Vial a l'Escola
Qui aporta el recurs: Laula Linares i Elisenda Sánchez


Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:
Canvis i continuïtats en el temps
Títol: El joc de la prehistòria: supervivència al Neolític
Descripció: Joc interactiu en el qual hi ha un seguit de tasques quotidianes de l'època del neolític. S'estableix el coneixement de les tasques que es realitzaven diàriament durant aquesta etapa històrica i a més, poder comparar l'etapa del neolític amb els temps i les tasques actuals.
Idioma: Català
Accés: http://www.edu365.cat/nobadis/jph/f1-graner.htm
Qui aporta el recurs: Maria Rodríguez Vila

Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:
Matèria i energia
Títol: Mesurem temperatures
Descripció: Reconèixer temperatures en un termòmetre i aprofunditzar en el tema
Idioma: Català
Accés:
http://www.genmagic.org/fisica/escala_term.swf

Títol: Joc del reciclatge
Descripció: aquest joc consisteix en recollir els residus que es troben a les diferents habitacions d'una casa i reciclar-los en els contenidors corresponents.
Idioma: català
Accés: http://www.lafactoria.eu/games/Jocs/JocdelReciclatge/index.html
Qui aporta el recurs: Oriol Sánchez, Alba Roca i Carla Ylla
Entorn, tecnologia i societat
Títol: Descobrim el temps!
Descripció: Webquest on trobem activitats i recursos per treballar la climatologia i l'observaicó del temps. També hi trobem una cacera del tresor inclosa
Idioma: Català
Accés: http://sites.google.com/site/webquestdescobrimeltemps/Portada

Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:

fletxaamunt.jpgCICLE SUPERIOR


CONTINGUT
RECURS EDUCATIU
L'entorn i la seva conservació
Títol: El Montseny, recurs educatiu
Descripció:
vol ser un recurs com a servei pedagògic i educatiu de resposta als dubtes, propostes i curiositats formatives de mestres i alumnes per desenvolupar competències bàsiques de l'alumnat que vol donar resposta a la necessitat expressada pels mestres de disposar d’un recurs a l’abast dels alumnes que els faciliti la recerca d’una manera més autònoma.
No s'orienta a cap cicle en concret sinó que pretén tenir una funcionalitat transvesal, tant a nivell intern d'escola, com de vincle entre escoles.
Idioma: català
Accés: http://www.viladraueducacio.com/blog/
Qui aporta el recurs: Ramon Vilardell
Grup. MEP-M1B
Data: 01/03/2012

Títol: Els planetes i les constel·lacions
Descripció: Recurs educatiu que consta d'un mapa virtual i interactiu que permet observar els planetes, els estels i les constel·lacions i situar-les en el firmament. El mapa té moviment, es pot observar de dia i de nit i pots escollir si veure les constel·lacions o amagar-les per tal de saber-les trobar i situar correctamnet. A més a més permet conèixer la informacó bàsica de cada elemmet.
Idioma: Castellà
Accés: Els planetes i les constel·lacions
Qui aporta el recurs: Anna Busquets, Judit Codina, Mireia Font

Títol: El sistema solar
Descripció: Visualitzar els diferents planetes i escoltar la breu explicació de cada un. La velocitat de reproducció del vídeo és flexible, així com el temps que es vulgui dedicar a escoltar la explicació de cada planeta. Aquesta activitat permet conèixer les característiques dels diferents planetes i elements del sistema solar.
Idioma: català i castellà
Accés: http://www.elmundo.es/especiales/2009/06/ciencia/astronomia/sistema_solar/index.html
Autora: Núria M1B.
El món dels éssers vius
Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:

Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:
Les persones i la salut
Títol: Aparells i òrgans del cos humà
Descripció: Recurs educatiu que ens permet treballar l'esquelet humà, els músculs, els cinc sentits, l'aparell
digestiu i el cor. Primer ens proporciona els continguts de forma teòrica, després trobem un seguit d'activitats
autodidàctiques.
Idioma: Castellà
Accés: http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/cuerpohumano/chumano_p.html

Títol: Els moviments respiratoris
Descripció: En aquest recurs educatiu proposa fer un experiment per visualitzar què es produeix en el procés de respiració de les persones. A continuació proposa una sèrie d'activitats per relacionar la teoria amb l'experiment dut a terme, introdueix una part més teòrica i formula preguntes perquè els nens i nenes puguin extreure unes conclusions
Idioma: Castellà
Accés: http://www.perueduca.edu.pe/recursos/modulos/secundaria/cta/rec-respiracion/int_observa.htm
Qui aporta aquest recurs: Ester Arilla
Data: 16/10/2012
Curs: 2n MEP T1A

Títol: Nuestro cuerpo en un "clic"
Descripció: En aquest recurs educatiu s'ofereixen les tres funcions vitals (relació, nutrició i reproducció) donant una breu explicació d'elles, a més, es poden fer diferents exploracions dels òrgans corresponents i per últim un espai de laboratori per conèixer noves eines dins d'aquest àmbit.
Accés:http://ntic.educacion.es/w3///eos/MaterialesEducativos/mem2007/nuestro_cuerpo_clic/interactiva/index.html
Qui aporta aquest recurs: Cristina González
Data: 4/10/13
Persones, cultures i societats
Títol: Jocs del món
Descripció: Fomentar els valors de la interculturalitat i acceptar la diversitat com a una característica inherent a la nostra societat. S'afavoreix a una actitud de respecte, comprensió i apropament entre cultures. Si ve és una web que potser està dirigida més per joves, podem trobar idees adaptables a nens i nenes de cicle superior.
També hi ha la possibilitat d'enviar les teves pròpies dinàmiques i així enriquir la web.
Idioma: Català, castellà i anglès
Accés: http://www.joves.org/juegos/jocs.html
Qui aporta aquest recurs: Francesca Oller
Data: 18/10/2012
Curs: 2on MEP. Grup: M2B

Títol:
Descripció:

Idioma:
Accés:
Canvis i continuïtats en el temps
Títol: La máquina del tiempo
Descripció: En aquesta pàgina web pots descobrir les diferents èpoques de la història amb els trets més característics de cada època (vestimenta, alimentació, cultura...). A més pots fer activitats relacionades amb la informació vista anteriorment.
Idioma: Castellà
Accés:http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/maquina_tiempo/popup.htm
Qui aporta aquest recurs: Laia Pérez i Sònia Sirisi
Data: 31/01/2013
Curs: 2n MEP. Grup M1B


Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:
uMatèria i energia
Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:

Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:
Entorn, tecnologia i societat
Títol: el sistema solar
Descripció: reconèixer els diferents planetes, satèl·lis, etc que envolten la Terra.
Idioma: anglès
Accés:
http://www.solarsystemscope.com/

Títol: Mirant les estrelles
Descripció:En aquesta pàgina web els nens i nenes apartir d'un personatge que escolleix pot treballar diversos temes com la creació del univers, el sistema solar, la història de l'astronomia,un diccionari astronòmic,personatges, etc. A més a més també tenen diversos jocs relcionats amb l'astronomia.
Idioma: Castellà
Accés:
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/astronomia/FWK_astronomia_primaria/index.html
Qui aporta el recurs: Mireia Riera
Data: 21/02/2014
Curs: 2on MEP. Grup: M1B
Entorn i situació geogràfica
Títol: Mapas interactivos para aprender geografia
Descripció: En aquest recurs educatiu podem trobar diferents mapes interactius, els quals, en permetran situar els diferents accidents geogràfics dels diversos països del món. També ens permet situar les seves capitals o les provincies i comarques del nostre territori nacional.
Idioma: Castellà
Accés: Mapes interactius
Qui aporta aquest recurs: Gonçal Artés Sánchez, Sergio Campos Bayona
Data: 21/02/2014
Curs: 2on MEP. Grup: M1A

fletxaamunt.jpg