Educació Primària. Educació físicaCICLE INICIALCONTINGUT
RECURS EDUCATIU
El cos: imatge i percepció
Títol:Part del cos humà
Descripció:Els infants reconeixen les parts de la cara fent intercanvis.
Idioma:anglès
Accés:
http://www.blogcdn.com/www.joystiq.com/media/2006/10/mii-v3.swf
Qui ho aporta: Olga Carrillo (2n MEP M2A)


Títol: Los misterios del cuerpo humano
Descripció: Aprendre les parts del cos a través d'activitats d'ordenador. Hi ha diferents activitats:
1. Clicar per aprendre
2. Cada part té el seu nom
3. Totes les peces al seu lloc
4. Escriure noms del part del cos
5. Sopa de lletres
Idioma: Llengua castellana
Accés:
http://recursostic.educacion.es/primaria/ludos/web/a/00/index.html

Nom: Mercè Mateos Jovells 2n M1 B


Habilitats motrius i
qualitats físiques bàsiques
Títol: DESPLAÇAMENTS
Descripció:
Tot és decidir què volem fer. Aquí teniu uns quants exemples amb la mateixa base.

  1. Cercle verd: punt de sortida. cada cop que el company/a de davant acaba una etapa surt el següent.
  2. Cons negres: ziga-zagues caminant, a peu coix, saltant de costat...
  3. El twister: no es poden tocar els cercles grocs. Amb qualsevol HMB
  4. Equilibris.
  5. Saltar peus junts.
  6. tombarelles; tornar caminant; croqueta; tornar per les espatlleres....


Idioma: CATALÀ
Accés:
http://www.xtec.cat/~jmarco9/edfisica/hmb.htm
HO HA FET: EN TONI VALLE I EN GERARD JUVANTENY


Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:
El cos, imatge i percepció.
Títol: Accions quotidianes
Descripció: Prendre consciència dels 5 sentits i relacionar-ho amb imatges d'accions quotidianes.
Idioma: Català
Accés: http://recursostic.educacion.es/primaria/ludos/web/a/00/index.html

Nom: Quim Bardalet 2 MEP M1 A
Activitat física i salut
Títol: infantil i primària
Descripció: És un recurs educatiu sobre l'activitat física i salud a làrea
Idioma: català
Accés:
http://primaria.ieduca.caib.es/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=96&Itemid=69
Qui ho aporta: Sara Monclús Gairal

Títol: La piràmida alimentària
Descripció: Adquisició d’hàbits bàsics alimentaris.
Idioma: Català
Accés: http://www.youtube.com/watch?v=g4Zhc2JH9Wg
Qui ho aporta: Ariadna Puigvila i Òscar Recuenco ( 2n MEP, Gurp M2,B)

Títol: Fem salut
Descrpció: Prevenció de riscos dins la llar.
Idioma: Castellà
Accés: http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/a/00/animaciones/a_fa03_04.html
Qui ho aporta: Roger Sellés Olomí (2n MEP, grup M2 B)

Títol: Dia a Dia

Descripció: Animació multimèdia i interactiva per comprendre la relació entre l'alimentació, la salut i l'educació física.

Idioma: Castellà

Accés: http://www.exponao.org/anim.htm

Qui ho aporta: Íngrid Vila Tañà (1r MEIP B)
Expressió corporal
Títol: Educación Física en Infantil y Primaria

Descripció: És un recurs educatiu d'Educació Física per l'Educació Infantil i Primària amb sessions en PDF sobre l'expressió coroporal.

Idioma: Castellà

Accés:

chrome://newtabhttp//www.educacionfisicaenprimaria.es/udt-04-expresioacuten-corporal-1er-ciclo-9-sesiones.html

Autor: José Luis Lara Olmedo

Qui ho aporta: Mònica Saña Líñán i Judith Vélez Gallardo ( 2n MEP M2B ) 2012-2013

Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:
El joc
Títol: ¿A qué quieres jugar?

Descripció: Un joc per educació primària, on els nens poden experimentar quatre esports i les característiques de cadascun (roba, tipus de pilotes, tipus de camp i porteria).

Idioma: Castellà

Accés:
http://agrega.educa.madrid.org/visualizar/es/es-ma_2009112613_9110455/false

Qui ho aporta: Carles Barris Planas (2n MEP M2A)


Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:

fletxaamunt.jpgCICLE MITJÀ


CONTINGUT
RECURS EDUCATIU
El cos: imatge i percepció
Títol: ELS ESTIRAMENTS
Descripció:
Els ESTIRAMENTS són una part molt important de l’exercici físic ja que ens ajuden a prevenir lesions, agulletes, milloren la nostra flexibilitat...
S’haurien de fer tant abans com després de qualsevol activitat física continuada, en l'escalfament i en la recuperació.
Idioma: Català
Accés:
https://sites.google.com/site/elsestiramentsaef/
Qui ho aporta : Tania Iqbal Sánchez

Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:

Títol: APARELL RESPIRATORI

Descripció: A partir d'un esquema de l'aparell respiratori, haurán de respondre una série de preguntes.

Idioma: Català

Accés:
http://www.xtec.cat/~egarci54/aparell%20respiratori.swf


Qui ho aporta: Patricia Jané i Mireia López. Segon curs MEP M2A
Habilitats motrius i
qualitats físiques bàsiques
Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:

Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:
Activitat física i salut
Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:

Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:
Expressió corporal
Títol: Mi cuerpo se mueve

Descripció: Activitats per promoure l'expressió corporal i deshinibir els alumnes de dificultats expresives.
Curs: 3r-4t de primària
Idioma: Castellà
Accés: http://www.educacionfisicaenprimaria.es/uploads/4/2/1/3/4213158/udt_04_expresion_corporal_04.pdf

Noms: Jordi Castillo, Joan Figueres i Jordi Ganduxé

Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:
El joc
Títol: Les olimpíades
Descripció: Tracta aspectes diversos sobre la cultura, el llenguatge, els esports i els valors de l'olimpisme. Són activitats d'associació, trencaclosques, sopes de lletres, mots encreuats...
S'inclouen activitats de vocabulari i d'informació sobre els Jocs Olímpics Antics, la simbologia olímpica, els valors de l'olimpisme fins arribar a la presentació de Beijing com a seu de les olimpíades 2008.
Idioma: Català
Accés: http://weib.caib.es/Recursos/olimpics08/inici.html

Nom: Guille Carmona
Títol: Juego como Gasol
Descripció: tracta sobre el basquet, les seves regles i la seva metodologia.
Idioma: Castellà
Curs: 3er de primària
Accés: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/11005548/helvia/aula/archivos/repositorio//0/49/html/index.html

fletxaamunt.jpgCICLE SUPERIOR


CONTINGUT
RECURS EDUCATIU
El cos: imatge i percepció
Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:

Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:
Habilitats motrius i
qualitats físiques bàsiques
Títol: Moviland, Tercer Ciclo
Descripció: Recurs educatiu en linea per a l'aprenentatge de l'Educació física a través dfe les noves tecnologies per a infants de Cicle Superior de Primària.
Idioma: Castellà
Accés: http://recursostic.educacion.es/primaria/ludos/web/c/08/index.html
Qui ho aporta: Pol Font Piñol i Guillem Hernandez Martinez


Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:
Activitat física i salut
Títol: Mi salud, mi cuerpo y la educación física
Descripció:
Projecte amb 25 activitats que es proposa com una eina per relacionar les NNTT amb la educació física. Amb propostes d'anatomia del cos humà, funcionament dels sistemes càrdiorespiratoris, comportaments a les classes pràctiques d'educació física i actituds per tenir cura de la salut utilitzant l'activitat física.
Idioma: Català
Accés: http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3162
Qui ho aporta: Adrian Alcaraz i Victor Castejón. Segon Curs MEP M1A

Títol:Músculos del cuerpo Humano
Descripció:Recurs educatiu per aprendre i saber on són els músculs del cos humà d'una persona. Aquesta proposta també recau en l'atenció de prevenir les lesions i saber on està situat cada múscul.
Idioma:Castellà
Accés:
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/WebC/eltanque/CM6/cuerpo/muscuerpo.html
Qui ho aporta: Carles Trell
Expressió corporal
Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:

Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:
El joc
Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:

Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:

fletxaamunt.jpg
INTERCICLESCONTINGUT
RECURS EDUCATIU
El cos: imatge i percepció
Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:

Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:
Habilitats motrius i
qualitats físiques bàsiques
Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:

Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:
Activitat física i salut
Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:

Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:
Expressió corporal

Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:
El joc
Títol: LUDOS: recurs educatiu multimèdia interactiu Educació Física per l'Educació Primària
Descripció: aquest recurs educatiu, impulsat pel govern d'Aragó, disposa de tres apartats: un pels mestres, l'altre per l'alumnat i un per al públic interessat en aquest àmbit. Mitjançant el joc es treballen pràcticament totes les competències que trobem en les diferents àrees del currículum.
Idioma: castellano
Accés: http://recursostic.educacion.es/primaria/ludos/web/

Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:

-