Educació Primària. Llengua estrangeraCICLE INICIAL


CONTINGUT
RECURS EDUCATIU
Dimensió
comunicativa
Title: Learn English Kids
Cicle: Inicial (KS1)
Àrea curricular: Anglès
Description: This game in particular is to learn some basic words of the clasroom. In this website there are many other games, grammar, spelling... As well as there are some short stories.
Accés: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/label-the-picture/classroom
Qui aporta el recurs: Sílvia Cuminal

CONTINGUT
RECURS EDUCATIU
Dimensió
comunicativa
Títol: English for Little Children
Cicle: Inicial
Àrea curricular: Anglès
Descripció: La pagina divideix les activitats en dos nivellls de difcultat. Cada un dells conte diverses activitats que treballen el vocabulari de diferents àmbits propers a la realitat de l'infant. Cada una de les activitats és divideix en tres parts. La primera presenta les diferents paraules relacionades amb les imatges que les representen. La segona consisteix en fer parelles. La tercera i l'ultima l'allumne ha de relacionar la paraula amb la imatge a la qual fa referència.
Accés: http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/132_English_for_Little_children/
Qui aporta el recurs: Miquel Arguero Bosch

CONTINGUT
RECURS EDUCATIU
Dimensió comunicativa
Títol: Abecedari
Cicle. Inicial
Assignatura: Anglès
Descripció: L'activitat consisteix en escoltar una cançó en Anglès on reciten l'abecedari. Seguidament, els nens podran procedir a cantar-la per parts, per posteriorment cantar-la tota sencera. D'aquesta manera, els nens poden començar a acostumar la oïda a la pronunciació anglesa, així com descobrir i aprendre l'abecedari en Anglès, tot cantant i observant.
Accés: http://www.angles365.com/classroom/songsci02/fitxers/01.swf
Qui aporta el recurs: Albert Giménez Castelló
Dimensió Comunicativa
Títol: Aprendre anglès amb en Charlie i la Lola
Assignatura: Anglès
Descripció: L'activitat consisteix en veure una sèrie de dibuixos animats en anglès. Els nens aprendran anglès d'una manera divertida i dinàmica.

Qui aporta el recurs: Violeta Serra Kipp
Accés: https://www.youtube.com/results?search_query=charlie%20%26%20lola%20english%20episodes&sm=1

CONTINGUT
RECURS EDUCATIU
Dimensió comunicativa
external image insert_table.gifTítol: Human face
Alumnes: Artur Marín i Oscar Mora
Cicle: Inicial
Assignatura: Anglès
Descripció: L'activitat consisteix en aprendre les parts de la cara en angles mitjançant tres tipus de jocs interactius: El primer consisteix en adivinar quina part de la cara es amb l'ajut d'una foto d'aquesta. La segona activitat hi ha una sèrie de frases que poden ser vertaderes o falses, tu has de dir quines són certes i quines són falses. Finalment, la tercera activitat consisteix en trobar les parts de la cara en una sopa de lletres.
Accés:
http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=6400

CONTINGUT
RECURS EDUCATIU
Dimensió comunicativa
Títol: El cuerpo humano, the human body
Descripció: aquest recurs permet que l'alumnat aprengui vocabulari tot relacionant una il·lustració amb la paraula en anglès i, a més a més, trobem la paraula en castellà sota d'aquesta.
Idioma: anglès i castellà
Accés: http://www.pilosos.com/web/sabios/ingles.html

Títol: Quin animal és?
Descripció:Consisteix en conèixer els noms dels animals en anglès
Idioma: anglès
Accés:
http://endrino.pntic.mec.es/~hotp0057/juliaropue/1_Ani_MATCH.htm
Dimensió literària
Títol: Learning English. British Council
Descripció: Recurs didàctic molt complert per practicar l'anglès per a nens i nenes.
Idioma: Anglès
Accés: http://learnenglishkids.britishcouncil.org
Qui aporta el recurs: Montse Nogués Gómez
Curs i Data: 2 MEP, M2B, 21/10/2012

Títol: Short Stories
Descripció: Crear les teves històries en anglès
Idioma: Anglès
Accés:
http://apliense.xtec.cat/petites_histories/?lang=en
Qui aporta el recurs: Paula Pozo Fuentes
Curs i data: 1r CURS MEI-MEP T1 07/04/2016
Dimensió plurilingüe i intercultural
Títol: Diccionari Multilingüe
Descripció: Diccionari online de diferents llengües (Spanish, English, French, Italian, German...) des d'on poder trobar la traducció directe de la paraula buscada.
Idioma: Castellà i Anglès (entre d'altres)
Accés: http://www.wordreference.com/
Qui aporta el recurs: Marta Gavaldà García
Curs i Data: 2ºMEP T1A 16/10/2012

Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:
Estructures lingüístiques comunes
Títol: Down on the farm
Descripció: És un recurs educatiu que treballa el vocabulari relacionat amb aspectes de la granja com per exemple com està dividida, els noms d'algunes verdures i alguns animals.
Idioma: Anglès
Accés: Down on the farm

Títol: Inglés en las primeras edades.
Descripció:És un recurs educatiu amb el qual es treballa el vocabulari de diferents camps; l'escola, la roba etc.
Idioma: Anglès.
Accés:
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/132_English_for_Little_children/index.html#

Títol: What time is it?
Descripció: Amb aquest conte online es podran repasar les hores i accions que s'acostumen a realitzar al llarg del dia.
Idioma: Anglès
Accés: http://kidsdata.yahoo.co.kr/eng/story/story04/whattimeisit.swf
Qui aporta el recurs: Marta Gavaldà García
Curs i Data: 2ºMEP T1A 16/10/2012
Vocabulary
Títol: body words
Descripció: Mab aquesta activitat és pretén que els alumnes practiquin el vocabulari del cos, en anglès. De manera divertida i eficaç.
Idioma: Anglès
Accés:body words
Qui aporta el recurs:Adam Nuri
Curs i Data 23/10/2012 2n MEP M2B

Títol: ClothesDescripció: Amb aquesta pàgina web es pretén que els alumnes interioritzin el vocabulari de la roba, mitjançant jocs i fitxes, per treballar-ho a l'aula i a casa.
Idioma: Anglès
Accés: http://www.anglomaniacy.pl/clothesTopic.htm
Qui aporta el recurs: Mireia Almendros, Aida Altimira i Aida Cantenys
Data i curs: 31/01/2013, 2n MEP M1"A"

Títol: Fruits, colours, shapes and body
Descripció: Amb aquesta pàgina els nens i nenes poden aprendre nou vocabulari a partir del joc. Això els permet estar més concentrats, gaudint el que estan fent i á més, adquirir el vocabulari de manera més significativa.
Idioma: Anglès
Accés: Vocabulary: fruits colours, shapes and body
Qui aporta el recurs: Núria Matas i Canals i Carlota Pajares i Tubau.
Data i curs: 31/01/2013, 2n MEP M1B

Títol: English-Spanish Vocabulary
Descripció: Aquest recurs ofereix a l'alumnat la possibilitat d'aprendre vocabulari mitjançant un joc interactiu que prova de posar en relació els coneixements de llengua castellana amb els de llengua anglesa. D'aquesta manera, i mitjançant aquest joc, aconseguim que l'alumne aprengui alhora que juga, i enforteixi els lligams interns entre les dues llengues.
Idioma: Anglès
Accés: http://www.vocabulary.co.il/foreign-language/fill-it-in-english-spanish-vocabulary/
Qui aporta el recurs: Víctor Blanco i Lebrón
Data i curs: 21/02/2014

Títol: The Alphabet
Descripció: Conèixer les lletres de l'alfabet, escoltant com sonen en anglès.
Idioma: Anglès
Accés: http://www.edu365.cat/primaria/muds/angles/sopalletres/index.htm
Qui aporta el recurs: Emma Izaola
Data i curs: 07/10/2014

Títol: Christmas
Descripció: Practicar les preposicions amb el vocabulari de Nadal
Idioma: Anglès
Accés: http://www.edu365.cat/primaria/muds/angles/christmas/index.htm
Qui porta el recurs: Eugènia Colomer Homar
Data i curs: 17/02/2015 2n curs MEP M1A

Títol: Food and Drinks
Descripció: A partir d’aquesta pàgina els nens podràn aprendre els noms dels aliments i les begudes en anglès.
Idioma: Anglès
Accés: http://www.pitenglish.com/ca/food/118-basic-english-food-and-drinks
Qui aporta el recurs: Bruna Capdevila
Data i curs: 09/03/2015, 1r MEI/MEP

fletxaamunt.jpgCICLE MITJÀ


CONTINGUT
RECURS EDUCATIU
Dimensió comunicativa
Títol: Count us in
Descripció: És un recurs educatiu que treballa el vocabulari de diferents àmbits i els nombres en anglès.
Idioma: Anglès
Accés:http://www.abc.net.au/countusin/games/game1.htm

Títol: Find this face.
Descripció: Es tracta d'una activitat on primer cal que posem una cara amb diferents trets físics al personatges,
quan el personatge té els trets concrets, l'alumne ha d'intentar descriure'l. Finalment pot comprovar si l'ha descrit
correctament amb el què ens mostra el solucionari.
Idioma: Anglès
Accés: http://www.genmagic.net/educa/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=258
Qui aporta el recurs: Joan V. Cervantes Gurri
Curs i Data: 2n MEP M2A 17/10/2012
Dimensió literària
Títol: Like and don't like
Descripció: És un recurs educatiu que ens permet ampliar el grau de complexitat de l'estructura de les nostres frases.
Idioma: Anglès
Accés: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-games/and-dont
Qui aporta el recurs: Emma Hernández Terrés i Síliva Isern Pons
Curs: 2n MEP M2 - A

Títol:
Descripció:
Dimensió plurilingüe i intercultural
Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:

Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:
Estructures lingüístiques comunes
Títol: English for a Little Children.
Descripció: Juga amb l'Alex i els seus amics i aprendràs anglès de forma divertida. Acompanye'ls en aquesta aventura a través de diferents activitats en anglès.
Idioma: Anglès.
Accés: http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/132_English_for_Little_children/index.html
Recurs: Mònica Fernández i Caterina Gotarra.
Curs i Data: 2n MEP M2-A 22/ 10/2012


Títol: Oxford
Descripció: Recurs educatiu molt complert que el nen trobarà vocabulari, activitata i jocs de gramàtica en anglès.
Idioma: Anglès
Accés: http://elt.oup.com/student/headway/beginner/f_everydayenglish/?cc=global&selLanguage=en
Qui aporta el recurs: Laura Sanchís Gil
Curs i Data: 2n MEP M2B, 23/10/2012ç

Títol: Can and can't
Descripció: Recurs educatiu que consisteix en ordenar 10 frases les quals contenen el verb modal can o can't. L'alumne ha de llegir les paraules que se li mostren, i clicar-les amb l'ordre que creu correcte amb el mínim temps possible.
Idioma: Anglès
Accés http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-games/modals-can-and-cant
Qui aporta el recurs: Maria Carrasco Grimau
Curs i data: 2n MEP M2A, 23/10/2012

Títol: Body parts, Actions, Animals, Stationary, Zoo Animals and Family
Descripció: Recurs educatiu que consisteix en una sèrie de preguntes de diferent àmbit on l'alumne ha d'escollir la resposta correcte entre quatre possibles respostes. Existeix la possibilitat de fer diferents equips.
Idioma: Anglès.
Accés: http://www.eslgamesplus.com/body-parts-zoo-animals-action-verbs-school-supplies-and-family-vocabulary-game/
Qui aporta el recurs: Andrea Alfredo Medrano, Ariadna Delgado Soria
Curs i data: 2n MEP M2A, 04/10/2013

fletxaamunt.jpgCICLE SUPERIOR


CONTINGUT
RECURS EDUCATIU
Dimensió comunicativa
Títol: Portal de Educación. Zona alum@s primaria.
Descripció: Recurs educatiu que treballa el vocabulari del cos humà (Col·locar parts del cos) i aspectes relacionats amb geografia (Situar països, comunitats autònomes...).
Idioma: Anglès
Accés: http://www.educa.jcyl.es/zonaalumnos/es/areas-troncales/in-english

Títol:Where is the ice-cream shop, please?
Descripció:Recurs didàctic que permet que els infants donin i comprenguin direccions de llocs concrets en llengua anglesa. Es tracta d'una Webquest on ja està molt pautada tota la unitat didàctica.
Idioma:Anglès
Accés: http://zunal.com/webquest.php?w=97659
Qui aporta el recurs: Marta Vergés i Melani González
Curs i data: 2n MEP, M1B, 21/02/2014
Dimensió literària
Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:

Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:
Dimensió plurilingüe i intercultural
Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:

Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:
Estructures lingüístiques comunes
Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:

Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:

fletxaamunt.jpg