Recursos educatius per a Educació Infantil


CONTINGUT
RECURS EDUCATIU
Descoberta d'un mateix
Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:

Descoberta de l'entorn
Títol:Els colors
Descripció:
Una bona manera d’aproximar als infants més petits a la seva realitat més immediata, és a través del millor mètode d’aprenentatge durant la primera etapa de vida. El joc.
Per mitjà d’un petit joc sobre els colors, ajudarem als mes petit a adquirir coneixement sobre els noms dels colors, la seva importància, les seves connexions etc. oferint-los així la possibilitat de conèixer noves formes artístiques d’una forma activa i divertida.
Idioma:Català
Accés:
Maria del Mar Martínez Casas. Els colors. [15-03-2011] Disponible a: http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3315

Comunicació i Llenguatges
Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés: