Educació Primària. Llengua catalana i literatura
CICLE INICIAL


CONTINGUT
RECURS EDUCATIU
Dimensió comunicativa
Títol: Endevina endevinalla (Racó de recursos)
Descripció: Permet esbrinar mots relacionats amb diferents àmbits. Aquests àmbits són: éssers vius, coses que solen portar al damunt, objectes relacionats amb la classe, aliments i objectes relacionats amb menjar o beure, objectes relacionats amb l'aula d'informàtica i altres.
Les endevinalles estan estructurades en tres nivells: fàcil, normal i difícil.
Idioma: Català.
Accés: http://www.xtec.es/~aperafit/p/endevina/index.htm

Títol: M'endevines?
Descripció: Recull d'endevinalles adreçades a nens i nenes a partir de 5 anys amb l'objectiu de potenciar la lectura i l'escriptura a través d'un aprenentatge lúdic. Aquest recurs disposa de quatre nivells diferents segons l'edat on de forma molt divertida i entenedora permet a l'infant esbrinar diverses endevinalles.
Idioma: Català
Accés: http://www.edu365.cat/infantil/endevinalles/portada.htm
Aportació realitzada per Sílvia Cardona
Fitxa d'avaluació: http://dl.dropbox.com/u/106953055/Fitxa%20avaluaci%C3%B3.doc

Títol: Els contes del Tom i la Laia
Descripció: El recurs presenta 8 contes diferents i cada un d'aquest té dues parts: en la primera part es tracta de llegir el conte i també es pot interaccionar amb aquest. En la segona part es presenten activitats del conte a través del JClic. El recurs és divertit i motivador pels nens i les nenes.
Idioma: català
Accés: http://www.edu365.cat/primaria/contes/contesweb/index.htm
Aportació: Anna Bonshoms Sala
Fitxa d'avaluació: http://dl.dropbox.com/u/66269676/Act.%202%20-avaluaci%C3%B3%20recurs%202.doc
Dimensió literària
Títol:Ordena les paraules
Descripció: Aquest recurs permet als i les alumnes ordenar les paraules de manera alfabètica.
Idioma: Castellà
Accés: Ordena les paraules
Aportació: Júlia Costa i Irma Darné


Títol: Faig un conte
Descripció: El recurs presenta unes vinyetes predetrminades i l'alumn ha d'omplir-les, de manera que pot crear el seu pròpi conte.
Idioma: Català
Accés: http://www.xtec.cat/~dvert/conill.swf
Aportació: Anna Rosa Batlle

Títol: Comencem a llegir.
Descripció: Es tracta d'un llibre ideal per tal que els infants comencin a llegir. La primera part del llibre emfatitza molt l'ús de les lletres i els sons de forma individual, mentre que la segona part compta amb una història a través de la qual l'infant va progressant en el seu aprenentatge.
Idioma: Català
Accés:http://www.barcanova.cat/cgigeneral/ficha.pl?codigo_comercial=1460699&id_sello_editorial_web=14&id_clase
Aportació: Lídia Rovirosa
Dimensió plurilingüe i intercultural
Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:

Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:
Estructures lingüístiques comunes
Títol: Lectura eficaç: paraules.
Descripció: Ordena les lletres de la paraula amagada amb l'ajuda d'un dibuix.
Idioma: Català
Accés:
http://www.jverdaguer.org/jsmedia/005eficas/index.html

Títol: Aprenen els pronoms
Descripció:
Les paraules de color vermell són pronoms personals febles de
primera persona del singular. Observa com s'escriuren.
Idioma: Català
Accés:
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/pronomsing/

fletxaamunt.jpgCICLE MITJÀ


CONTINGUT
RECURS EDUCATIU
Dimensió comunicativa
Títol: Contes bojos
Descripció: Aquesta activitat permet als infants de cicle mitjà que a partir d'unes pautes amb preguntes sobre lèxic, morfosintàxis... omplin un formulari que tot seguit es convertirà en un conte on podràn imprimir-lo i comparar-lo amb els altres companys/es.
Idioma: Català
Accés http://win.memcat.org/infantil/contesb/index.html
Noms: Esther Piqué i Ariadna Recasens
2n MEP T1B
18/10/2012

Títol: Les lletres del Faraó
Descripció: Construeix la piràmide encertant les paraules a partir de les seves definicions.
Idioma: Català (versió original castellà)
Recurs aportat per: Cristina Abad Clarena / 2n MEP M2
Accés: http://genmagic.org/lengua3/pir1c.swf

Títol: El penjat
Descripció: Aquesta activitat consisteix en esbrinar la paraula que hi ha darrera els espais. Fes clic a la lletra que vulguis i, si forma part de la paraula apareixerà al lloc corresponent. En canvi, si no l'encertes es dibuixarà una part del ninot i la forca.
Idioma: Català
Accés:
http://www.super3.cat/flash/jocs/elpenjat.htm

Títol: Ens agrada molt viatjar
Descripció: Relacionar pronoms
Idioma:Català
Accés: http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/pronompl/#
Nom: Judit Busquets Pérez / 2n Mep
Dimensió literària
Títol: Els contes, cançons i faules catalanes
Descripció: Aquesta pàgina permet als infants de cicle superior poder gaudir de molts contes clàssics, contes tradicionals, faules de tot tipus i cançons catalanes. Cal dir que també hi ha contes, cançons i faules d'un nivell més baix, per tant aquesta pàgina també és adaptable per els altres cicles, tan inicial com mitjà.
Idioma: Català
Accés:

Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:
Dimensió plurilingüe i intercultural
Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:

Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:
Estructures lingüístiques comunes
Títol: Regles d'accentuació
Descripció:L'activitat consisteix en accentuar correctament tots els mots que n'hagin de dur. Un cop acabada l'activitat, tindràs l'opció de coirrecció automàtica.
Idioma:Català
Accés:http://enxaneta.info/activitats.php
Qui aporta el recurs: Silvia Fernández Moreno, Elisabet Buson Rovira

Títol: Aventura't amb l'ortografia
Descripció: És una activitat que ens serveix per practicar les diferents normatives de l'ortografia.
Idioma: Català
Accés:
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/ortografia/index.htm
Qui aporta el recurs: Elisabet Ricart i Paula Palomeras

Títol: Caça la síl·laba
Descripció: L'activitat consisteix en construir paraules a partir de síl·labes.
Idioma: Català o Castellà
Accés:
http://www.genmagic.net/lengua3/silab1c.swf
Qui aporta el recurs: Lara Correas Renau

fletxaamunt.jpgCICLE SUPERIOR


CONTINGUT
RECURS EDUCATIU
Dimensió comunicativa
Títol: El joc del català
Descripció: El joc consiteix en realitzar 10 preguntes. Aquestes preguntes tracaten diferents aspectes sobre la llengua catalana. Per respondre les preguntes hauràs de triar 4 opcions, has de clicar la opció que sigui correcte, el mateix programa et donarà la resposta i et dirà si l'has encertada o fallada.
Idioma: Català
Accés:
http://www.plataforma-llengua.cat/catavolta/


Títol: Practica la llengua Catalana
Descripció: En aquesta pàgina trobem tots els recursos i activitats per millorar l'ortografia i comprensió lectora, a través de jocs, dictats i activitats d'ampliació.
Idioma: Català
Accés:

Títol: Els sons del Català
Descripció: En aquesta pàgina trobem recursos per facilitar l'ensenyament de la fonètica i la fonologia catalanes.
Idioma: Català
Accés: http://www.ub.edu/sonscatala/ca
Qui aporta el recurs: Pau Hernández López 1r Meipa
Dimensió literària
Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:

Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:
Dimensió plurilingüe i intercultural
Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:

Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:
Estructures lingüístiques comunes
Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:

Títol:
Descripció:
Idioma:
Accés:

fletxaamunt.jpg