Educaci� Prim�ria. Llengua castellana i literatura
CICLE INICIAL


CONTINGUT
RECURS EDUCATIU
Dimensió comunicativa
Títol: Comprensió lectora
Descripció: Practicar la comprensió lectora a partir d'activitats divertides.
Idioma: Castellà
Accés: http://es.tiching.com/link/13356
Qui aporta el recurs: Clara Lozano Bosch
Grup: 2n MEP M1-B
Dimensió comunicativa
Títol: Les lletres
Descripció: Activitat per aprendre les lletres de l'abecedari, la seva grafia i el seu so.
Idioma: Castellà
Accés:http://www.educalandia.net/alumnos/primer_ciclo.php
Qui aporta el recurs: Sara Farrarons i Carolina C�mara Ortiz
Grup : 2n MEP M1A

Títol: La fuente de las letras y los sonidos
Descripció: És una activitat on es traballa la discriminació fonètica de síl·labes i accents en les paraules.
Idioma: Castellà
Accés: http://www.genmagic.net/lengua4/pape1c.swf
Qui aporta el recurs: Isabel Moreno, Dani Torres, Aina Teixidó
Grup: 2n MEP T1-B
Data: 18/10/2012

Títol: El Abecedario
Descripció: En aquesta activitat es pot aprendre a col·locar de forma correcte les lletres de l'abecedari.
Idioma: Castellà
Accés:
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/PRIMERO/datos/01_lengua/03_Recursos/01_t/lengua_rdi_trimes_1_voca.htm
Qui aporta el recurs: Antoni Roviró
Grup: 2n MEP M2B
Data: 04/10/2013
Dimensi� liter�ri
T�tol: Test de Comprensi� Lectora
Descripci�: Diferents exercicis per avaluar i millorar la comprensi� lectora.
Idioma: Castell�
Acc�s: http://reglasdeortografia.com/testcomprension1ciclo.html

T�tol: Aprenentatge de la Lectoescriptura
Descripci�: Es poden fer diversos exercicis de diferents nivells per afavorir l'aprenentatge de la lectoescriptura dels infants.
Idioma: Castell�
Acc�s: http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2007/aprendizaje_lectoescritura/
Qui aporta el recurs: Judit Tubau
Grup: 2n MEP M1-B
Data: 01/03/2012

T�tol: Lectroescriptura adaptada
Descripci�: Lectoescritura adaptada (LEA) es un conjunto de 23 aplicaciones multimedia destinado a facilitar el aprendizaje, semidirigido y/o aut�nomo, de las competencias lectoras y escritoras b�sicas en lengua espa�ola, tanto en su fase inicial como en las de afianzamiento
Idioma: Castellano
Acc�s:http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2007/lectoescritura_adaptada/lea/menuppal.html
Qui aporta el recurs: Laia Junyent i Carla Cas�
Grup: 2n MEP M1-A
Data: 01/03/2012
T�tol: Laberinto de letras
Descripci�: Laberinto de letras es un recurso para la formación de palabras, en niños de ciclo inicial, mediante la relación del orden de letras i la formación final de la palabra en el orden correcto.
Idioma: Castellano
Acc�s: http://www.genmagic.org/lengua3/lab1c.swf
Qui aporta el recurs: Marta Gorgoll i Albert Verjaga
Grup: 2n MEP M1-B
Data: 21/02/2014
Estructures ling��stiques comunes
T�tol:
Descripci�:
Idioma:
Acc�s:

T�tol:
Descripci�:
Idioma:
Acc�s:

fletxaamunt.jpgCICLE MITJ�


CONTINGUT
RECURS EDUCATIU
Dimensi� comunicativa
T�tol: Velocidad...1
Descripci�: Recurs per a millorar la velocitat lectora dels alumnes
Idioma: Castell�
Acc�s: http://centros.edu.xunta.es/ceipchanopineiro/files/velocidad1.swf

T�tol: Actividades interactivas de ortografia
Descripci�: Activitats interactives d'ortografia que permet aprendre les normes ortogr�fiques. Les activitats permeten repassar la norma i assolir-la.
Idioma: Castell�
Acc�s: http://contenidos.educarex.es/mci/2006/08/

T�tol: Estrella Literaria
Descripci�: Activitats interactives d'ortografia que fa que els alumnes puguin aprendre les normes de la "B" i la "V".
Idioma: Castell�
Acc�s: http://www.supersaber.com/homofonasBV.htm
Qui aporta el recurs: Sonia Ba�os i Elena Basaga�a (2n MEP M1-A)

T�tol: Perla y sus islas
Descripci�: Seg�n las actividades se van trabajando diferentes niveles y contenidos de la lengua castellana.
Idioma: Castellano
Acc�s:
http://recursostic.educacion.es/primaria/enpocaspalabras/web/animaciones/index.swf
Qui aporta el recurs: Aina Coll, Anna Bonshoms, Teresa Albert 2n MEP M1(A)

Títol: La família (passa paraula)
Descripció: Joc en format passa paraula per aprendre vocabulari, en aquest cas de la família.
Idioma: Castellano
Accés: https://sites.google.com/a/genmagic.net/pasapalabras-genmagic/areas/lenguaje/la-familia
Qui aporta el recurs: Clara Ordeix
Dimensi� liter�ria
T�tol:
Descripci�:
Idioma:
Acc�s:

T�tol:
Descripci�:
Idioma:
Acc�s:
Dimensi� pluriling�e i intercultural
T�tol:
Descripci�:
Idioma:
Acc�s:

T�tol:
Descripci�:
Idioma:
Acc�s:
Estructures ling��stiques comunes
T�tol:
Descripci�:
Idioma:
Acc�s:

T�tol:
Descripci�:
Idioma:
Acc�s:

fletxaamunt.jpgCICLE SUPERIOR


CONTINGUT
RECURS EDUCATIU
Dimensi� comunicativa
T�tol:
Descripci�:
Idioma:
Acc�s:

T�tol:
Descripci�:
Idioma:
Acc�s:
Geografia
T�tol: Aprèn geografia
Descripci�: Aquesta activitat permet als infants aprendre els rius, comunitats, ciutats etc. d'Espanya, Europa i el món d'una manera fàcil i divertida.
Qui aporta el recurs: Natalia Royo
Grup: MEP M2-B
Idioma: Castellà
Acc�s: http://www.juegos-geograficos.com/
Dimensi� pluriling�e i intercultural
T�tol:
Descripci�:
Idioma:
Acc�s:

T�tol:
Descripci�:
Idioma:
Acc�s:
Estructures ling��stiques comunes
T�tol:
Descripci�:
Idioma:
Acc�s:

T�tol:
Descripci�:
Idioma:
Acc�s:

fletxaamunt.jpg